Privacy statement DOMunder - namens Stichting Domplein 2013

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Domplein 2013 – handelende onder de naam DOMunder, omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van DOMunder en kopers van toegangsbewijzen voor DOMunder (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘u’).

Op het moment dat u uw gegevens aan DOMunder (of een opdrachtnemer van DOMunder) verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

DOMunder verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en de voorkeur voor genre tentoonstellingen. DOMunder is gevestigd aan Domplein 4, 3512 JC te Utrecht.

In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat DOMunder doet met uw persoonsgegevens. DOMunder kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derden, die als bewerker uitsluitend in opdracht van DOMunder zullen optreden. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verkregen via (de websites van) deze derden. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die DOMunder over u verzamelt via de website www.domunder.nl en andere websites / media van DOMunder.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde websites van derden, die DOMunder als bewerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals sponsors van DOMunder) waarnaar DOMunder een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. DOMunder is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

Doeleinden
DOMunder (of een opdrachtnemer van DOMunder) kan uw gegevens gebruiken:
• ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van tentoonstellingen en andere evenementen in de meest ruime zin;
• voor het beheer van haar klantenadministratie;
• om u informatie te verschaffen over aanbiedingen, (nieuwe) tentoonstellingen en andere evenementen die in DOMunder worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
• om u informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van DOMunder;
• ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
• ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
• ter uitvoering van marktonderzoeken;
• ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden (zie hieronder).

Gegevens wijzigen
Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat u van DOMunder (of haar opdrachtnemers) ontvangt, heeft u ook de mogelijkheid om u af te melden van de mailinglist. Afmelden kan ook via het emailadres: info@domunder.nl. Als u zich afmeldt, zult u van DOMunder (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging
DOMunder doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. DOMunder zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen
DOMunder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van DOMunder te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.