ALGEMENE VOORWAARDEN

DOMunder is een historische attractie in het beheer van de stichting DOMunder met KVK-nummer 30213532, gevestigd op Domplein 4, te Utrecht.

Tickets

Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend. Kopiëren van het ticket is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd. Een ticket geeft eenmalig toegang tot DOMunder. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het ticket.

Bezoekersvoorwaarden

Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij DOMunder bezoeken.

1. Algemeen

De bezoeker betreedt DOMunder op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen uit DOMunder. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

2. Toegang

Het is alleen mogelijk DOMunder te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf in DOMunder  goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig voor de geboekte dag en starttijd. Is de bezoeker te laat voor de starttijd, vervalt het recht op toegang. Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van DOMunder. DOMunder hanteert een adviesleeftijd van 8 jaar en ouder. DOMunder behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren. DOMunder is beperkt toegankelijk voor gehandicapten. Neem hiervoor contact op.

3. Veiligheid

Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is. DOMunder is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan persoonlijke bezittingen, kleding en/of lichaamsdelen.

4. Meegebrachte artikelen

Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, zijn in DOMunder niet toegestaan. Het meenemen van (rug- en dames)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken, buggies, kinderwagens en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. U wordt verzocht worden deze en andere objecten in een van onze kluisjes te bewaren. DOMunder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan en/of verlies van goederen die door bezoeker in bewaring zijn gegeven.

5. (Huis)dieren

(Huis)dieren worden niet toegelaten in DOMunder. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van DOMunder. DOMunder biedt geen opvang voor (huis)dieren.

6. Kleding en schoeisel

Binnen DOMunder is het voor iedereen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.

7. Fotograferen en filmen

Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Gebruik van flits en/of statief is niet toegestaan. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van de stichting DOMunder vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. De stichting DOMunder behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

8. Drukte en technische storingen

DOMunder heeft een beperkte capaciteit. DOMunder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. Sommige onderdelen worden aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat door een storing in de techniek vertragingen ontstaan of er in het geheel geen bezoek aan DOMunder mogelijk is. DOMunder geeft geen restitutie op de ticketprijs bij vertragingen aan de zijde van de bezoeker, dan wel door de eigen planning. DOMunder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling.

9. Schade

DOMunder wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de balie te melden, voordat de bezoeker DOMunder verlaat.

10. Aansprakelijkheid

Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan DOMunder, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de balie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Stichting DOMunder accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van DOMunder of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij aan stichting DOMunder in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover stichting DOMunder, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

11. Promotie en verkoop

Promotie of verkoop van diensten en/of producten binnen DOMunder of in de directe omgeving van DOMunder is niet toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming door de directie van de stichting DOMunder is verleend.

12. Roken

Er mag binnen DOMunder niet gerookt worden.

13. Horeca

Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

14. Kinderen en begeleiding

Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 14 jaar dienen begeleid te worden door minimaal één volwassen begeleider.

15. Bestellen van tickets, wijzigingen in de boeking en kortingsacties

DOMunder adviseert om tickets online te kopen. Door de grote belangstelling voor DOMunder, kan het voorkomen dat tickets voor een bepaalde dag en/of starttijd zijn uitverkocht. Een groepsboeking kan alleen schriftelijk worden geannuleerd tot 14 dagen voorafgaand aan het bezoek. Een los ticket kan tot 24 uur voorafgaand aan de tour gewijzigd worden. Het is niet mogelijk om op gekochte tickets achteraf een kortingsactie toe te passen en de korting te verrekenen.

16. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren.

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers wordt door DOMunder geen geld teruggeven. Mocht u na boeking voor een bepaalde starttijd te laat arriveren, dan ontvangt u geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding.
In de volgende gevallen geven wij geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding:
• Bij ziekte of afwezigheid.
• Wanneer uw verwachtingen van DOMunder niet overeenstemmen met de belevenis.
• Wanneer er vertraging is opgelopen.
• Wanneer u onwel wordt.
• Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs.
• In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde, anders dan van de stichting DOMunder, heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan de stichting DOMunder om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.