SCHENKEN & NALATEN

Het ondergrondse Domplein verbergt nog vele verhalen.

Stichting DOMunder maakt de verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein toegankelijk, beleefbaar en aanraakbaar voor en met iedereen.

Draag ook een steentje bij. Dit kan op verschillende manieren.

Stichting DOMunder is een ANBI.

Doneer direct

Doe een directe bijdrage aan het verder toegankelijk en beleefbaar maken van het verborgen keizerlijk Paleis Lofen, de plek waar Utrecht stad werd.

Doneer

Periodieke gift

Een periodieke gift levert meestal maximaal belastingvoordeel op. Een periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst met Stichting DOMunder.

U schenkt minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag. Jaarlijks kunt u dit bedrag als een periodieke gift volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

De overeenkomst kunt u downloaden.

Neem contact op met directeur-bestuurder Tijn Pieren om de overeenkomst en gewenste tegenprestaties te bespreken.

Contact

Steunpilaar

Investeer in Utrechts erfgoed met maatschappelijk rendement. Stichting DOMunder biedt de mogelijkheid om te investeren in de plek waar Utrecht stad werd. U kunt als particulier of bedrijf via een obligatie bijdragen aan het realiseren van ‘De Onderdompelende Ervaring’ van de historische attractie Paleis Lofen. Deze obligatie is een lening die ook geschonken kan worden.

De obligatie van € 5.000 is voor 5 jaar en daarvan wordt jaarlijks € 1.000 afgelost. Over het openstaande bedrag wordt jaarlijks 1,5% rente uitgekeerd.

Wilt u helpen het verdwenen keizerlijk Paleis Lofen verder tot leven te brengen? Neem contact op met directeur-bestuurder Tijn Pieren voor meer informatie en de mogelijkheden om deel te nemen.

Contact

Nalaten

U kunt een blijvende bijdrage leveren aan het verder toegankelijk en beleefbaar maken van 2000 jaar Domplein door Stichting DOMunder op te nemen in uw testament met een legaat of erfstelling.

Zo kunt u een bedrag of specifiek doel opnemen in uw testament (legaat), of Stichting DOMunder benoemen tot (mede-) erfgenaam.

Een erfstelling of legaat ten gunste van het Stichting DOMunder is vrijgesteld van erfbelasting. Laat u hierbij altijd adviseren door uw notaris.

Mocht u overwegen om Stichting DOMunder op te nemen in uw testament, neemt u gerust contact met directeur-bestuurder Tijn Pieren om de mogelijkheden te verkennen.

Contact