RAPPORTAGE OPGRAVINGEN DOMUNDER

Van 2011-2014 is er op het Domplein gegraven om DOMunder te realiseren.
Wat is er gevonden?

De historische attractie DOMunder is een onmogelijk project. Hoe ontvang je elke dag bezoekers in een archeologische opgraving zonder het erfgoed te beschadigen? Het archeologische experiment viert op 2 juni 2024 haar 10-jarig bestaan en is een succes.

Het archeologische rijksmonument Domplein is UNESCO Werelderfgoed, wordt beschermd én is beleefbaar. Meer dan 300.000 bezoekers hebben de prijswinnende historische attractie bezocht en 125 actieve vrijwilligers staan dagelijks klaar staan om het verborgen erfgoed van 2000 jaar Utrecht toegankelijk te maken voor iedereen.

Om DOMunder mogelijk te maken, zijn er tussen 2011 en 2014 verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd door de Afdeling Erfgoed van Gemeente Utrecht op het Domplein. Uiteindelijk is DOMunder in 2013-2014 gerealiseerd precies op de plek waar professor A.E. van Giffen in 1949 een archeologische opgraving uitvoerde.

Na die opgraving is de opgegraven grond teruggestort in de opgravingsput. Deze grond is bij de opgraving in 2013-2014 opnieuw verwijderd en onderzocht. Bij het onderzoek zijn sporen en vondsten van de Romeinse tijd tot nu gevonden. De meest bijzondere ontdekkingen komen uit de vroege middeleeuwen.

Het uitwerken van de het archeologische onderzoek van 2013-2014 heeft bijna 10 jaar geduurd. Het resultaat mag er zijn, een vuistdik rapport van bijna 500 pagina’s ‘pure poezië’ volgens archeoloog Herre Wynia.

De rapportage is een onderzoeksverslag én een poort voor verder onderzoek. Voor stichting Ondergronds Domplein is het tevens het startpunt van de volgende stap: verder graven in DOMunder en Paleis Lofen.

Nieuwsgierig? Lees het rapport.